ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 4 ไร่ 1 งาน 88 ตร.ว. ฿180,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿180,000,000

฿100,671 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 7374

เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 88 ตร.ว. (1788 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. ฿99,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿99,000,000

฿97,154 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4479

เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. (1019 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 5 ไร่ 1 งาน 31 ตร.ว. ฿213,1000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿213,1000,000

฿1,000,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1492

เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 31 ตร.ว. (2131 ตร.ว.)

ขายที่ดินใกล้ทะเลปราณบุรี 132 ตร.ว. ฿8,900,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿8,900,000

฿67,424 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 3085

เนื้อที่ 132 ตร.ว.

Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 1 ไร่ 0 งาน 50.2 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

รหัส ID : 2995

เนื้อที่ 1 ไร่ 0 งาน 50.2 ตร.ว. (450.2 ตร.ว.)

sold out

Sold Out ขายที่ดินใกล้ทะเลปราณบุรี 141 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

รหัส ID : 1819

เนื้อที่ 141 ตร.ว.

sold out

Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 1 ไร่ 1 งาน 7 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

รหัส ID : 3633

เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 7 ตร.ว. (507 ตร.ว.)

sold out

Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 1 ไร่ 2 งาน 63 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

รหัส ID : 1833

เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 63 ตร.ว. (663 ตร.ว.)

sold out

Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 1 ไร่ 13 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

รหัส ID : 1515

เนื้อที่ 1 ไร่ 13 ตร.ว. (413 ตร.ว.)

sold out