ขายที่ดินติดถนนโยธาธิการ ปราณบุรี 6 ไร่ 49 ตร.ว. ฿18,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ที่ดินเปล่า ที่ดินติดถนนใหญ่

ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿18,000,000

฿7,350 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 7920

เนื้อที่ 6 ไร่ 49 ตร.ว. (2449 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 4 ไร่ 1 งาน 88 ตร.ว. ฿180,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿180,000,000

฿100,671 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 7374

เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 88 ตร.ว. (1788 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 65 ตร.ว. ฿105,000,000

ปราณบุรี หาดปราณบุรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล

167, ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿105,000,000

฿98,592 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6921

เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตร.ว. (1065 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. ฿99,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿99,000,000

฿97,154 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4479

เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. (1019 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 5 ไร่ 1 งาน 31 ตร.ว. ฿213,1000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿213,1000,000

฿1,000,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1492

เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 31 ตร.ว. (2131 ตร.ว.)

ขายที่ดินใกล้ทะเลปราณบุรี 72 ตร.ว. ฿2,650,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปากน้ำปราณ ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿2,650,000

฿36,806 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4405

เนื้อที่ 72 ตร.ว.

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 188.4 ตร.ว. ฿27,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณบุรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿27,000,000

฿143,312 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1898

เนื้อที่ 188.4 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลปราณบุรี 132 ตร.ว. ฿8,900,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿8,900,000

฿67,424 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 3085

เนื้อที่ 132 ตร.ว.

ขายที่ดินติดทะเลประจวบคีรีขันธ์1 ไร่ 3 งาน 14 ตร.ว. ฿50,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณบุรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ราคา ฿50,000,000

฿70,028 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1873

เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 14 ตร.ว. (714 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 1 ไร่ 65 ตร.ว. ฿36,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี แม่น้ำปราณบุรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า ที่ดินติดแม่น้ำ

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿36,000,000

฿77,419 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2756

เนื้อที่ 1 ไร่ 65 ตร.ว. (465 ตร.ว.)