ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. ฿99,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿99,000,000

฿97,154 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4479

เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. (1019 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 5 ไร่ 1 งาน 31 ตร.ว. ฿213,1000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿213,1000,000

฿1,000,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1492

เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 31 ตร.ว. (2131 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 376 ตร.ว. ฿110,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปากน้ำปราณ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล

ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿110,000,000

฿292,553 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 5746

เนื้อที่ 376 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลปราณบุรี 72 ตร.ว. ฿2,650,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปากน้ำปราณ ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿2,650,000

฿36,806 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4405

เนื้อที่ 72 ตร.ว.

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 188.4 ตารางวา ราคา 27,000,000 บาท

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณบุรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿27,000,000

฿143,312 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1898

เนื้อที่ 188.4 ตร.ว.

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 1 ไร่ 13 ตร.ว. ฿60,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿60,000,000

฿145,278 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1515

เนื้อที่ 1 ไร่ 13 ตร.ว. (413 ตร.ว.)

ขายที่ดินใกล้ทะเล 132 ตารางวา ราคา 8,900,000 บาท

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿8,900,000

(ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 3085

เนื้อที่ 132 ตร.ว.

ขายที่ดินติดทะเลประจวบคีรีขันธ์1 ไร่ 3 งาน 14 ตร.ว. ฿50,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณบุรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ราคา ฿50,000,000

฿70,028 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1873

เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 14 ตร.ว. (714 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 1 ไร่ 65 ตารางวา ราคา 36,000,000 บาท

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี แม่น้ำปราณบุรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า ที่ดินติดแม่น้ำ

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ราคา ฿36,000,000

฿77,419 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2756

เนื้อที่ 1 ไร่ 65 ตร.ว. (465 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 1 ไร่ 0 งาน 50.2 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

รหัส ID : 2995

เนื้อที่ 1 ไร่ 0 งาน 50.2 ตร.ว. (450.2 ตร.ว.)

sold out