ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. ฿70,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ราคา ฿70,000,000

฿87,347 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6922

เนื้อที่ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. (801.4 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 3 งาน 42.9 ตร.ว. ฿42,825,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ตำบล อ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ราคา ฿42,825,000

฿37,470 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 5056

เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 42.9 ตร.ว. (1142.9 ตร.ว.)

Sold Out ขายที่ดินสวนมะพร้าวเมืองประจวบคีรีขันธ์ 5 ไร่ 10 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินสวนมะพร้าว

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

รหัส ID : 4812

เนื้อที่ 5 ไร่ 10 ตร.ว. (2010 ตร.ว.)

sold out

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 187 ตร.ว. ฿7,500,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ราคา ฿7,500,000

฿40,107 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 5066

เนื้อที่ 187 ตร.ว.

Sold Out ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 100 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

รหัส ID : 4733

เนื้อที่ 100 ตร.ว.

sold out

ขายที่ดินดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 ไร่ 1 งาน 39 ตร.ว. ฿26,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ราคา ฿26,000,000

฿48,237 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 3030

เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 39 ตร.ว. (539 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. ฿34,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินเปล่า

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ราคา ฿34,000,000

฿57,530 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1673

เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. (591 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 57 ตร.ว. ฿34,280,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า ที่ดินแบ่งขาย ที่ดินจัดสรร

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ราคา ฿34,280,000

฿40,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1615

เนื้อที่ 2 ไร่ 57 ตร.ว. (857 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 ไร่ 6 ตร.ว. ฿16,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ราคา ฿16,000,000

฿39,409 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1605

เนื้อที่ 1 ไร่ 6 ตร.ว. (406 ตร.ว.)

Sold Out ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 90 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

รหัส ID : 3075

เนื้อที่ 90 ตร.ว.

sold out