ขายที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีเพชรบุรี 7 ไร่ 3 งาน 15 ตร.ว. ฿17,500,000

เพชรบุรี ท่ายาง แม่น้ำเพชรบุรี ที่ดินเปล่า ที่ดินแบ่งขาย ที่ดินจัดสรร ที่ดินติดแม่น้ำ

ตำบล ท่าแลง อำเภอท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿17,500,000

฿5,981 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6327

เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 15 ตร.ว. (2926 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีท่ายาง 350 ตร.ว. ฿3,500,000

เพชรบุรี ท่ายาง แม่น้ำเพชรบุรี ที่ดินเปล่า ที่ดินแบ่งขาย ที่ดินจัดสรร ที่ดินติดแม่น้ำ

ตำบล ท่าแลง อำเภอท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿3,500,000

฿10,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4875

เนื้อที่ 350 ตร.ว.

ขายที่ดินติดคลองใกล้ทะเลท่ายาง 141 ตร.ว. ฿8,500,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินติดคลอง

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿8,500,000

฿60,284 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4471

เนื้อที่ 141 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลท่ายาง 277 ตร.ว. ฿9,000,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

รหัส ID : 4744

เนื้อที่ 277 ตร.ว.

sold out

ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 368 ตร.ว. ฿45,000,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

รหัส ID : 4763

เนื้อที่ 368 ตร.ว.

sold out

ขายที่ดินใกล้ทะเลท่ายาง 204 ตารางวา ราคา 8,300,000 บาท

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿8,300,000

฿40,686 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1952

เนื้อที่ 204 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลท่ายาง 175.6 ตารางวา ราคา 6,200,000 บาท

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿6,200,000

฿35,308 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2025

เนื้อที่ 175.6 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลท่ายาง 155 ตร.ว. ฿5,425,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿5,425,000

฿35,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4298

เนื้อที่ 155 ตร.ว.

ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 372 ตารางวา ราคา 56,000,000 บาท

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿56,000,000

฿150,538 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2136

เนื้อที่ 372 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลท่ายาง 338 ตารางวา ราคา 11,830,000 บาท

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿11,830,000

฿35,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2017

เนื้อที่ 338 ตร.ว.