ขายที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีเพชรบุรี 7 ไร่ 3 งาน 15 ตร.ว. ฿17,500,000

เพชรบุรี ท่ายาง แม่น้ำเพชรบุรี ที่ดินเปล่า ที่ดินแบ่งขาย ที่ดินจัดสรร ที่ดินติดแม่น้ำ

ตำบล ท่าแลง อำเภอท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿17,500,000

฿5,981 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6327

เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 15 ตร.ว. (2926 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีท่ายาง 350 ตร.ว. ฿3,500,000

เพชรบุรี ท่ายาง แม่น้ำเพชรบุรี ที่ดินเปล่า ที่ดินแบ่งขาย ที่ดินจัดสรร ที่ดินติดแม่น้ำ

ตำบล ท่าแลง อำเภอท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿3,500,000

฿10,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4875

เนื้อที่ 350 ตร.ว.

ขายที่ดินติดคลองใกล้ทะเลท่ายาง 141 ตร.ว. ฿8,500,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินติดคลอง

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿8,500,000

฿60,284 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4471

เนื้อที่ 141 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลท่ายาง 204 ตร.ว. ฿8,300,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿8,300,000

฿40,686 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1952

เนื้อที่ 204 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลท่ายาง 175.6 ตร.ว. ฿6,200,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿6,200,000

฿35,308 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2025

เนื้อที่ 175.6 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลท่ายาง 155 ตร.ว. ฿5,425,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿5,425,000

฿35,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4298

เนื้อที่ 155 ตร.ว.

ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 372 ตร.ว. ฿56,000,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿56,000,000

฿150,538 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2136

เนื้อที่ 372 ตร.ว.

ขายที่ดินใกล้ทะเลท่ายาง 338 ตร.ว. ฿11,830,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿11,830,000

฿35,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2017

เนื้อที่ 338 ตร.ว.

ขายที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีท่ายาง 15 ไร่ 2 งาน 4 ตร.ว. ฿23,000,000

เพชรบุรี ท่ายาง แม่น้ำเพชรบุรี ที่ดินเปล่า ที่ดินติดแม่น้ำ

ตำบล ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿23,000,000

฿3,707 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 3765

เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 4 ตร.ว. (6204 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีท่ายาง 13 ไร่ 3 งาน 15 ตร.ว. ฿15,000,000

เพชรบุรี ท่ายาง แม่น้ำเพชรบุรี ที่ดินเปล่า ที่ดินติดแม่น้ำ

ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿15,000,000

฿2,720 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 3907

เนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 15 ตร.ว. (5515 ตร.ว.)